‘n Persoonlike brief van my aan jou - help my asseblief! 

Ek skryf hierdie brief aan jou persoonlik omdat ek jou ken. Jy is iemand naby aan my — iemand met wie ek gereeld kontak het. Jy is iemand vir wie ek omgee en wat ‘n spesiale plek in my lewe het. Ek noem nie jou naam nie maar wanneer jy hierdie brief lees, sal jy weet of ek met jou persoonlik praat.  

Jy is ‘n spesiale iemand. Jy het soveel besondere gawes en talente. Ek verstom my wanneer ek hoor en sien wat jy alles werk en doen! Ek sien ook hoe jy omgee vir dié naby aan jou, maar ook vir andere. Ek het groot respek vir jou as mens en my verbintenis met jou is vir my baie spesiaal.

Ek weet ook dat jy al deur moeilike tye in jou lewe gegaan het. Ek weet dat jy worstel in jou gedagtes met sekere gebeure en persone in jou verlede wat ‘n negatiewe impak op jou lewe gehad het. Ek weet ook dat jy somtyds emosionele pyn beleef en dat jy nie onbekend is met teleurstellings en onvervulde verwagtinge nie.  

Daar is egter een ding omtrent jou wat ek nie weet nie — wat ek MOET weet! Help my asseblief! Omdat ek jou persoonlik ken, is daar ‘n diepe bekommernis in my hart omdat ek nie seker is of jy ‘n lewende verhouding met Jesus Christus het, en gered en gereed is vir die ewigheid as jy vandag sou sterf nie! Ek weet nie of jy dalk seker is nie — maar ek is nie seker of jy seker is nie! Sal jy my nie asseblief help om sekerheid te kry nie! Dit is vir my onuithoubaar om onseker te wees oor een van my familie of vriende se ewigheidsbestemming. Ek sal myself nooit kan vergewe as ek met Jesus Christus se wederkoms (wat, terloops, baie naby is) moet uitvind dat jy nie daar is nie — en ek het niks gedoen om jou te waarsku en op die regte pad te lei nie! 

Help my asseblief om sekerheid te verkry 

Sal jy my asseblief help om sekerheid te verkry deur die volgende vrae te beantwoord: 

1. Het jy al tot bekering gekom? Was daar ‘n dag in jou lewe dat jy jou lewe aan Jesus Christus oorgegee het en jy jou rug op sonde en jou sondige natuur gedraai het? Het jy jou al bekeer van jou sonde en gebreek met alle sonde in jou lewe? (Bv. Mat 9:13; Han 2:38; Han 3:19) Terloops, sonde is weerstand en verset teen, en ongehoorsaamheid aan die woord, wet, wil en plan van God vir jou lewe soos dit in die Bybel aan ons openbaar word. Bekering is om jou te onderwerp aan die woord, wet, wil en plan van God vir jou lewe soos dit in die Bybel geopenbaar word.

2. Het jy ‘n getuienis van wedergeboorte? Het jy die getuienis van die Heilige Gees in jou hart ontvang dat jy weergebore is? Het jy die getuienis van die Heilige Gees ontvang dat jou sonde vergewe is, dat jy gered is en ewig saam met Jesus Christus in die hemel sal wees as jy vandag sou sterf? (Bv. Joh 3:3; Rom 8:15,16)

3. Het jou lewe verander? Het jy ‘n nuwe lewe in Jesus Christus ontvang?  Het jy ‘n begeerte om God te behaag in jou lewe? (Bv. 2 Kor 5:17)

4. Het jy ‘n begeerte om die Bybel te lees en te bid, en meer te leer van God se wil en plan vir jou lewe? (Bv. Ef 6:12-18)

5. Het jy ‘n begeerte om saam met ander weergebore kinders van die Here geestelik te verkeer
en te vergader rondom Sy Woord? Kan ek en jy met mekaar gesels oor die Here Jesus se werking in ons lewens? (Bv. 1 Joh 1:3,6,7) (Jy sal oplet dat ek nie vra of jy gereeld kerk toe gaan nie, alhoewel dit 'n uitvloeisel is hiervan! Ek vra ook nie of jy 'n teologiese gesprek kan voer nie!)

6. Het jy ‘n begeerte om jou getuienis van wedergeboorte en die Evangelie met andere te deel en ‘n getuie vir Jesus te wees? (Bv. Han 1:8)

Al ses bogenoemde punte is Bybelse tekens en simptome van ware wedergeboorte, en as een of meer van hierdie punte ontbreek in jou lewe het jy goeie rede om te twyfel oor jou redding. Lees hier meer oor wedergeboorte en hoe om weergebore te word.

As jy ‘ja’ geantwoord het 

As jy ‘ja’ geantwoord het op AL SES die bogenoemde vrae, sal jy my asseblief laat weet! (Dit is ek wat hierdie boodskap, of die skakel hierheen aan jou gestuur het, of op my sosiale media met jou gedeel het.) Antwoord my sommer op my sosiale media, met die woorde: “Ja—al ses!” Dan het ek sekerheid verkry dat jy gered is! Dan kan ek vrede kry. Dit is ook 'n getuienis-geleentheid vir jou en hierdeur help jy andere om hierdie vrae ernstig op te neem.

As jy ‘nee’ geantwoord het 

As jy ‘nee’ geantwoord het op ENIGE EEN OF MEER van die bogenoemde vrae, is daar twee moontlikhede -- of, jy is nog nooit weergebore nie, of jy het jou eerste liefde verloor, jou lampie het doodgegaan en jy leef in 'n gebroke verhouding met Jesus Christus. Ek moet egter in alle liefde vir jou sê, daar is ‘n sterk moontlikheid dat jy nog verlore is! As jy dink of glo jy is gered, bou jy jou geloof dalk op ‘n valse fondament! Dan is jy moontlik nog oppad na ‘n ewige hel sonder God en sonder hoop!

Verstaan my asseblief reg, hiermee veroordeel ek jou gladnie! Inteendeel, dit is uit die liefde van my hart dat ek jou waarsku en jou smeek om jou saak met God reg te maak voor dit te laat is! Ek herhaal, ek sal myself nooit vergewe as jy verlore gaan en ek het jou nie gewaarsku nie! Volg asseblief NOU hierdie skakel om te lees hoe jy weergebore kan word!

(As jy ‘nee’ geantwoord het op enige een of meer van die bogenoemde vrae, hoef jy my nie te antwoord nie. Ek sal in elk geval voortgaan om vir jou redding te bid — totdat ek ‘n ‘Ja—al ses!’ antwoord van jou ontvang en vrede kry dat jy gered is!)  

As jy ‘ja’ geantwoord het 

As jy ‘ja’ op elkeen van die bogenoemde vrae geantwoord het, versoek ek jou om, in terme van punt 6, hierdie boodskap ook met jou familie en vriende te deel sodat jy vrede kan kry dat daar geen bloedskuld aan jou hande is nie. Lees gerus die artikel, 'Wat is Bloedskuld en Hoe Kan ‘n Christen Daaraan Skuldig wees?'