Scripture Educational Programs

Proclaiming the Gospel and making disciples of Jesus Christ to the ends of the earth

Wie en wat is

Scripture Educational Programs

Scripture Educational Programs
Is 'n Internet Dissipelskapbediening onder leiding van Elmer Grobler en tuiste van die onderstaande projekte. Scripture Educational Programs stuur die Evangelie uit na die uiteindes van die aarde met behulp van die Internet.

Scripture Educational Programs Resources
Hierdie blad bevat 'n wye reeks van dissipelskapmateriaal in Engels wat regoor die wêreld gelees word.

Ons projekte

Projek KuberWêreld

Projek KuberWêreld ('n projek van SEP in vennootskap met Aksie 1:8), is 'n internet evangelisasie- en dissipelskapbediening aan die onbereikte wereld. Projek KuberWêreld beoefen ’n vrugbare internet dissipelskapbediening wat oor die potensiaal beskik om ’n enorme rol te speel om die mins-geëvangeliseerde en onbereikte wêreld met die Evangelie te bereik. Projek KuberWêreld het sedert sy ontstaan reeds etlike miljoene mense in die mins-geëvangeliseerde en onbereikte wêreld met die Evangelie bereik. Om meer oor Projek KuberWêreld te lees. volg die skakel.

Gaan kyk gerus na ons uitreik webblaaie:

Help Me Find God

How To Enter Into A Personal Relationship With God

How To Find Your Purpose

PKW Afrikaanse Uitreikblad

Leef In Oorwinning

en

Jaag Na Die Doel

'Jaag Na Die Doel' en 'Leef In Oorwinning' webblaaie publiseer artikels en boodskappe met die fokus op dissipelskap en Jesus Christus se Groot opdrag vir Afrikaansprekendes. Talle het reeds groot seën uit hierdie artikels ontvang.

Leef In Oorwinning fokus op dissipelskap

Jaag Na Die Doel fokus op Jesus Christus se Groot Opdrag
Missie Oorwin
So kan jy 'n Aaron en Hur vir hierdie bediening wees.
Lees meer

Scripture Educational Programs is ’n geloofsaksie wat ten volle afhanklik is van vrywillige bydraes. As jy seën ontvang het uit enige van die artikels op Leef In Oorwinning, wil ons jou graag aanmoedig om 'n vrywillige bydrae te maak deur 'n direkte inbetaling in Scripture Educational Programs se bankrekening. Jou bydrae maak nie alleen hierdie webblad moontlik nie, maar help ons om die Evangelieboodskap deur die internet aan die onbereikte wêreld te bring!

Kontakbesonderhede:
Posadres: Posbus 31014, Totiusdal. Pretoria. 0134
Eposadres: admin@sepprograms.com

Bankbesonderhede:
Scripture Educational Programs, FNB Tjekrek No 62324491141

Missie Oorwin
Die Here roep elkeen van Sy kinders om 'n Aäron en Hur te wees en die stryd vir die Evangelie van Jesus Christus in die wereld te help wen. Word deel van Jesus Christus se oorwinningstog deur die wereld! Lees hier meer oor Missie Oorwin.
Leef In Oorwinning