Leef In Oorwinning

Internet Uitreikblad

"Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei." 2 Kor 2:14
Missie Oorwin
Ons doen 'n beroep op jou om aan te meld as 'n Aäron en Hur vir hierdie bediening. Ons kan die oorlog slegs wen as jy ons arms omhoog hou -- soos Aäron en Hur Moses se arms omhoog gehou het op die berg terwyl Israel teen Amalek geveg het. As jy op hierdie bladsy beland het, roep die Here jou tot 'n ondersteuningsbediening vir hierdie aksie.

Om meer te lees oor 'n Aäron en Hur bediening, volg hierdie skakel.

Missie Oorwin is die ondersteuningsbediening van Scripture Educational Programs en sy projekte. Scripture Educational Programs stuur die Evangelie uit na die uiteindes van die aarde met behulp van die Internet. Om meer te lees van Scripture Educational Programs se projekte, volg hierdie skakel.

Begin 'n Missie Oorwin internet uitreikbediening van jou eie

(Opsioneel - Slegs vir diegene wat hierin belangstel.)
Om te lees hoe om 'n Missie Oorwin internet uitreikbediening ten begin, volg hierdie skakel.

So kan jy ons arms help omhoog hou
Gebedsondersteuning

Roep die Here jou om 'n Aäron en Hur vir hierdie bediening te wees? Bid asseblief vir Scripture Educational Programs en sy projekte, waarvan hierdie webblad een is.

Jy kan ons arms omhoog hou deur jou gebedsondersteuning.  Al wat ons vra is dat jy hierdie bediening op jou gebedslys sal plaas en soos die Here jou lei, vir ons in te tree in gebed. Ons wil ook graag op 'n maandelikse basis ons nuusbrief aan jou stuur en spesiale gebedsversoeke met jou deel. Daarom versoek ons dat jy die vorm onder aan hierdie webblad sal voltooi en stuur.

Finansiële Ondersteuning
Scripture Educational Programs is totaal afhanklik van vrywillige bydraes. Roep die Here jou om hierdie bediening met 'n maandelikse bydrae te ondersteun? Volg die skakel vir ons betaalbesonderhede.

Jy kan ons arms omhoog hou deur jou finansiële ondersteuning. Hierdie bediening is geheel en al afhanklik van vrywillige bydraes van die kinders van die Here, en kan nie funksioneer sonder die finansiële betrokkenheid van Aärons en Hurs nie.

Plaas jou naam op ons nuusbrieflys
Voltooi en stuur asseblief die vorm hieronder om ons maandelikse nuusbrief te ontvang en op hoogte te bly van nuwe artikels wat gepubliseer word.
Leef In Oorwinning