Leef In Oorwinning

Die Vloek Van Verwerping

deur
Elmer Grobler

Die hel van verwerping

Ek wil graag hierdie boodskap begin met die verhaal van iemand wat ek baie goed ken. Om sy identiteit en dié van sy naasbestaandes te beskerm, noem ek hom Gawie. Gawie het die Here lief gehad en alhoewel Gawie sekerlik nie volmaak was nie, het Gawie daarna gestrewe om die Here voluit te dien. Gawie was gelukkig getroud — of so het hy gedink — met vyf pragtige kinders. Almal wat vir Gawie, sy vrou en kinders geken het, het gedink hierdie is ‘n modelgesin.

Soos sy kinders hulle skoolloopbaan voltooi het en volwasse geword het, het daar egter sekere insidente in Gawie en sy vrou se huwelik plaasgevind wat vir hom ‘n oranjelig laat opgaan het en hom ontstel het. Hy het dit egter gesien as die Here wat met hom en sy vrou besig is in 'n nuwe fase van hulle lewe en het op verskeie maniere probeer om hom en sy vrou op dieselfde geestelike stasie te kry. Op ‘n sekere dag het die bom egter gebars en het hy besef dat sy vrou besig was met planne om van hom te skei. Hierdie werklikheid het vir Gawie ten diepste geskud, veral omdat dit die laaste ding in sy gedagtes was. Hy kon nie glo dat na 27 jaar van huwelikslewe, egskeiding op sy vrou se agenda was nie.

Wat egter hierdie verhaal so hartverskeurend maak, is die proses van verwerping wat hierna gevolg het deur sy vrou en sommige van sy kinders. Die klimaks van hierdie verhaal speel homself af op Kersdag 2017 — toe sy vrou en twee van sy kinders nog in die huis was. Gawie vertel self verder:

“My vrou en kinders is deur haar familie genooi vir Kersfees, maar ek is nie genooi nie. Hierdie was die verskriklikste dag van my lewe — verwerp deur my vrou en kinders vir wie ek ontsettend lief is, moes ek stoksielalleen hierdie Kersdag by die huis deurbring. Dit was soos ‘n rillerfliek wat afgespeel het. Vir die afgelope 26 jaar het ons as gesin op Kersdag saam kerktoe gegaan, maar hierdie dag het ek nie kans gesien om kerktoe te gaan nie. Ek het nie kans gesien om alleen in die kerk te sit met al ons vriende as gesinne saam rondom my nie. Binne-in my gemoed het dit gevoel of ek in die hel was — ek wou sterf, maar ek het nie geweet hoe nie! Ek was gebroke — dit het gevoel of ek besig was om van binne uit te brand. Ek het ‘n voorsmakie gekry van hoe dit eendag in die hel moet voel — deur God verwerp, waar die wurm nie doodgaan en die vuur nie geblus word nie. As ek my vrou en kinders deur die dood verloor het, sou ek dit nog kon verwerk — maar op hierdie aaklige manier! Hoe is dit moontlik? Hoe het ek hier beland? As ek net kon verstaan wat ek gedoen het om hierdie verwerping te verdien! As ek tog net met iemand kon praat, maar daar was niemand — nie eers iemand buite in die straat nie!

Na die kerkdiens verby was het ek in my kar geklim en die 25km kerk toe gery — miskien was ons leraar, met wie ek ‘n goeie verhouding gehad het, by sy huis dat hy net vir my kon bid. Toe ek daar aankom was die hek egter gesluit, daar was niemand in sig nie, hy en sy vrou was waarskynlik ook by familie en vriende. Dit het vir my gevoel ek gaan mal word! Ek het net verder gery en gery, ‘n draai gemaak by my oudste seun se werk (wat natuurlik ook gesluit was), en toe die platteland in. Geslote deure en hekke was hierdie dag my lot. Later daardie middag kies ek in desperaatheid koers na ‘n sendingstasie in die omgewing waar ek mense geken het. Deur die Here se genade was daar iemand daar wat saam met my kon bid waarna ek krag verkry het om weer na my leë huis terug te keer. Hierdie was die verskriklikste ervaring wat ek nog ooit beleef het en elke keer wanneer ek daaraan dink wil ek in trane uitbars! Vir die eerste keer in my lewe het ek iets beleef van wat Jesus Christus aan die kruis moes ervaar het toe Hy uitgeroep het, “My God, My God, waarom het U My verlaat?”

Terwyl die verwerping deur my vrou en sommige van my kinders steeds voortduur en ek soos ‘n misdadiger deur hulle behandel word, het ek vir die afgelope drie jaar meermale gebid dat ek mag sterf as wat ek kan onthou. Elke poging van my kant om versoening te bewerkstellig is van die hand gewys. Dit is egter binne-in hierdie storm dat die genade van God tot openbaring gekom het. Deur die genade van God kan ek getuig dat ek ten spyte van voortgesette verwerping, my vrou en kinders van harte vergewe het en soos Jesus vir hulle bid: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” My oorwinning lê juis daarin dat Jesus Christus my Here, reeds my verwerping gedra het aan die Kruis, want daar staan in Jes 53:3: “Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.” Ek moes leer dat my oorwinning in my identifikasie met Jesus Christus in Sy verwerping aan die Kruis lê en nie in my omstandighede nie. Mag Hy my daartoe help en my op oorwinningsgrond hou!”  

Gawie se verhaal is egter nie uniek nie. So is daar ontelbare verhale van verwerping — verwerping deur ‘n huweliksmaat, verwerping deur ‘n ouer, kind, vriend of kollega. Geraamtes van verwerping vul die kaste van huwelike, huisgesinne, vriendekringe, gemeentes en kerke. Die ashope van verwerping lê verstrooid met die beendere van hulle wat seergemaak is, emosioneel en geestelik gesterf het as gevolg van verwerping. Is daar iemand in jou lewe wat jy verwerp?

Die kanker van verwerping

Verwerping is ‘n werklikheid wat soos ‘n kanker die Kerk van Jesus Christus van binne vernietig. Verwerping vernietig huwelike, gesinne, gemeentes — en die Kerk van Jesus Christus. ‘n Tendens wat homself toenemend manifesteer in ons tyd is die idee dat ek myself moet ‘afsny’ van sogenaamde ‘toksiese’ Christene of ‘toksiese’ kerke. Wat is ‘n ‘toksiese’ Christen? ‘n ‘Toksiese’ Christen is ‘n Christen wat ‘n liefdelose gesindheid het. ‘n Liefdelose Christen moet egter met liefde behandel word. Om jouself van ‘n liefdelose Christen af te sny, is insigself liefdeloos.

Die Bybel leer vir ons om die sonde te verwerp — maar die sondaar lief te hê. Deur iemand as ‘toksies’ te beskryf, veroordeel jy die persoon in plaas van die gedrag. Deur jou van ‘n ‘toksiese’ persoon af te sny, verwerp jy die sondaar in plaas van sy sonde. Dit maak jouself verwerplik in God se oë. Jy word self ‘n ‘toksiese’ persoon in die Here se oë.

Ek lees die volgende onderwerp van ‘n bekende en populêre prediker in die VSA onderaan een van sy boodskappe op YouTube: "Never waste your feelings on people who don’t value you!" Dit is egter niks anders as verwerping nie. Ek, myne en my gevoelens is die sentrum van hierdie evangelie. Dit is egter presies die teenoorgestelde wat die Bybel ons leer. Jesus het in Mat 10:39 gesê: “Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor; en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind.” Verwys ook na Fil 2:1-11 wat ons hieronder aanhaal.

Baie Christene wat as ‘toksies’ gebrandmerk word, wil eenvoudig sonde, misleiding en valse fondamente openbaar. Die lou, ‘Loadicensiese’ Christene van ons dag wil nie met die probleem van sonde en misleiding gekonfronteer word nie en sny hulleself af van hierdie soort Christene wat hulle as ‘toksies’ beskou. Die rede waarom hulle hierdie Christene as ‘toksies’ beleef is egter omdat hulle nie bereid is om hulleself te onderwerp aan die standaard van God se Woord nie. Hulle is uitverkoop aan die misleiding van die voel-goed-evangelie van ons dag. Hulle verwar Goddelike liefde met die idee om iemand goed te laat voel. Wees gewaarsku om seker te maak dat jy nie dalk besig is om 'n ander Jesus te volg en met die wederkoms van Jesus Christus voor ‘n toe deur te staan kom nie! Of is hierdie boodskap dalk vir jou te ‘toksies’?

Verwerping en verdeeldheid

Verwerping is ‘n vorm van verdeeldheid. God haat verdeeldheid. Verdeeldheid blus die Heilige Gees in die lewe van ‘n kind van die Here, in die huwelik sowel as in die Kerk. Verdeeldheid kan natuurlik in vele vorme verskyn. Die teenoorgestelde van verdeeldheid is eensgesindheid. Die Bybel plaas ‘n groot premie op eensgesindheid onder kinders van die Here. Eensgesindheid is die voorwaarde vir die ongehinderde werking van die Heilige Gees.

Dit is egter belangrik om te noem dat eensgesindheid nie noodwendig beteken dat ek in alles met iemand moet saamstem nie — maar dit beteken wel dat ek nie sal toelaat dat my verskille met die persoon ons verhouding vertroebel of vernietig nie! Hierdie is natuurlik die onderwerp vir ‘n hele boek. Ek wil egter volstaan met 1 Kor 3:1-3: “En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?”

Die vloek van verwerping - en die oplossing

Deur iemand anders te verwerp plaas jy ‘n binding op jouself en blus jy die Heilige Gees in jou lewe. Wat is die Bybelse antwoord vir verwerping en verdeeldheid? Fil 2:1-11 stel dit ondubbelsinnig duidelik: “Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing – maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. ...” (NAV) (Beklemtoning my eie.)

Hierdie is egter nie iets wat ‘n mens in eie krag kan doen nie — jy het die krag van die Heilige Gees nodig!

Hoe kry mens hierdie krag? Lees dit hier: Word vry!

Deur God verwerp — die grootste verwerping in menseheugenis

Daar is ‘n verwerping wat baie belydende ‘Christene’ in die gesig staar — ‘n hel waar die wurm nie sterf en die vuur nie geblus word nie, en ek wil graag seker maak dat jy nie een van hulle is nie! Gawie se ervaring hierbo is ‘n voorbeeld van die ervaring wat menige ‘Christen’ gaan beleef met Jesus Christus se wederkoms. Ek wil graag ‘n ernstige waarskuwing tot jou rig met betrekking tot die grootste verwerping in menseheugenis wat binnekort gaan plaasvind. Dit word vir ons beskryf in Jesus se gelykenis van die tien maagde wat uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Vyf van hulle is verwerp omdat hulle nie genoeg olie in hulle lampe gehad het nie: “En onderwyl hulle gaan om (olie) te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop! Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.” (Mat 25:10-12)  Die ‘olie’ is natuurlik ‘n verwysing na die Heilige Gees — en in die geval van die vyf dwase maagde, ‘n gebrek aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees in hulle lewens.  Wat egter hierdie gelykenis so skrikwekkend maak, is die feit dat elkeen van hierdie vyf dwase maagde op 'n tyd olie in hulle lampe gehad het. Hulle het saam met die vyf wyse maagde die bruidegom verwag en geglo dat hulle genoeg olie het om hulle lampe aan die brand te hou tot die bruidegom kom!

Verwerping is ‘n simptoom van gebrek aan ‘olie’ in die lewe van die verwerper

Verwerping is ‘n simptoom van liefdeloosheid — die liefde van Jesus Christus — in die lewe van die verwerper. Is daar iemand in jou lewe wat jy verwerp? Dalk jou man of ex-man, jou vrou of ex-vrou? Dalk jou pa of ma, seun of dogter? Dalk ‘n vriend of vriendin, dalk ‘n mede-Christen, ’n gemeente of kerk? Staan jy in ‘n gebroke verhouding met iemand en jy weier om te vergewe en versoen? (Let wel, ek praat nie hier van kompromie maak met sonde nie!) Dit is wat Jesus Christus eendag vir jou sal sê tensy jy tot bekering kom: “... Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen. ... Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.”  “... Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, ... En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, ...”  “As iemand sê: Ek het God lief — en sy broeder haat, is hy ‘n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie. ...” (Mat 25:40-45, Mat 7:21-23 en 1 Joh 4:20,21.)

Is jy seker van jou redding? Miljoene ‘Christene’ bou hulle redding op valse fondamente. Wil jy seker maak dat jy nie verwerp sal word met Jesus Christus se wederkoms nie? Lees Die Ontnugtering.

Die Skrywer
Deel asseblief hierdie artikel met jou vriende op jou sosiale media

Het jy seën ontvang deur 'n artikel op hierdie webblad? Dan doen ons 'n beroep op jou om deel te word van die Missie Oorwin span.

Missie Oorwin
Die Here roep elkeen van Sy kinders om 'n Aäron en Hur te wees in die stryd vir die Evangelie. Die Missie Oorwin span hou ons arms omhoog soos Aäron en Hur Moses se arms omhoog gehou het op die berg terwyl Josua en die Israeliete teen die Amalekiete geveg het in Exodus 17. Word deel van die Evangelie van Jesus Christus se oorwinningstog deur die wereld! Lees hier meer oor Missie Oorwin.

Artikels

Leef In Oorwinning